AKTUALNOŚCI

KOMUNIKAT DLA SŁUCHACZY ZAOCZNEGO LICEUM dla Dorosłych

Każdy słuchacz proszony jest o kontakt ze szkołą drogą mailową
w celu uzyskania dostępu i instrukcji do nauki zdalnej,
zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Adres mailowy szkoły: szkolyzaoczne1996@interia.pl

Prosimy, aby wiadomość zawierała:
Imię i Nazwisko słuchacza, klasę do której uczęszcza
w celu weryfikacji danych.

– Przemysław Mrowiński, dyrektor szkoły

Zobacz również: Szkoły policealne